การชำระค่าบริการระบบ FAST
[11 Jan 2011]
 
เนื่องจากการใช้บริการระบบ FAST (Financial Information Report) ผ่าน www.CRCWebEDI.com ของท่านจะครบกำหนดการใช้บริการลงในวันที่ระบุไว้ที่หน้าแจ้งเตือน ดังนั้น บริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด จึงใคร่ขอความร่วมมือ จากท่านผู้ใช้บริการ ทำการชำระค่าบริการตามประเภทของการบริการที่ท่านเลือก โดยท่านสามารถ Download เอกสารรายละเอียดการชำระค่าบริการได้ที่ "จดหมาย รายละเอียดการชำระค่าบริการระบบ FAST.pdf"
 
เอกสารแนบ:  
จดหมาย รายละเอียดการชำระค่าบริการระบบ FAST.pdf