ระบบนี้สนับสนุนการทำงานของ Internet Explorer 6.0 ขึ้นไปเท่านั้น อ่านรายละเอียด
FAST-Supplier > New Users

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มใช้งาน

เริ่มต้นใช้งานครั้งแรก:
1.ลงทะเบียนใช้งาน Soft Token
2.User name ที่ใช้ในการ Login
     - สำหรับ CDS คือ CDS + Vendor Code 6 หลัก อ่านเพิ่ม...
     - สำหรับ RBS คือ RBS + Vendor Code 6 หลัก อ่านเพิ่ม...

3.Password ที่ใช้ในการ Login ครั้งแรก
คือ fast2553

ลงทะเบียน Soft Token คลิก

Existing Users

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน Soft Token แล้ว

Username
Password
 

หากท่านลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถเข้าใช้บริการ คลิก

   
Copyright (c) 2005 CarpeDiem Consulting Co.,Ltd. All rights reserved.